Όνομα/Name: Απόστολος Βασιλείου / Apostolos Vasileiou
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΗ7Υ Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό