Όνομα/Name: Γεώργιος Μαλλίνης / Georgios Mallinis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Τηλεπισκόπηση Δασικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520-41107
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Προπτυχιακές Σπουδές: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999). M.Sc. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001). Αντικείμενο έρευνας: Διερεύνηση των δυνατοτήτων της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης σε εφαρμογές χαρτογράφησης δασών σε Μεσογειακά Οικοσυστήματα με μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Διδακτορικό Δίπλωμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Αξιολόγηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ευκρίνειας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στα πλαίσια σύνταξης του Δασολογίου. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με έμφαση στη διαχείριση Δασικών/Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών, Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνων (Geographic Object Based Image Analyis-GEOBIA), Χωρική ανάλυση, Δασική Αεροφωτογραφία.

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΖ7Υ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ8Υ Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ10 Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπιση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής