Όνομα/Name: ΠΔ 407/80
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕ10Υ Δασική Γενετική και Προστασία Δασογενετικών Πόρων Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΒΕ8 Δασική Πληροφορική Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔ8Υ Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΕΕ6 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ19 Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖ8Υ Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΙΕ2 Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ2 Ιχθυοκαλλιέργεια Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΑ4Υ Μαθηματικά Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ8 Μοριακοί Δείκτες και Γενετική Φυτών Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖΕ10 Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΑ10Υ Πληροφορική Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ5Υ Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤΕ9 Υδροπληροφορική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ17 Ψηφιακή Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής