Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής


Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Καλώς ήλθατε στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής του ΔΠΘ

– Υπεύθυνος εργαστηρίου είναι o καθηγητής κ Λ. Ηλιάδης, Πρόεδρος του Τμ. ΔΔΠΦΠ,
– Το εργαστήριο ειδικεύεται σε θέματα Δασικής -Περιβαλλοντικής Πληροφορικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης, διαβάστε σχετικά
– Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τον καθηγητή κ Λ. Ηλιάδη και από Υπ. Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμ. ΔΔΠΦΠ, λεπτομέρειες
– Στο εργαστήριο διδάσκονται μαθήματα μεταπτυχιακού και προπτυχιακού και επιπέδου σχετικά με την επιστήμη της πληροφορικής και της υπολογιστικής νοημοσύνης, περισσότερες πληροφορίες
– Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στις σύγχρονες τεχνολογίες και εξελίξεις της υπολογιστικής νοημοσύνης, περισσότερα
– Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα εθνικής εμβέλειας, διαβάστε περισσότερα
– Πάνω από 130 δημοσιεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο τα τελευταία 13 χρόνια, δείτε εδώ
– Ο καθηγητής κ Λ. Ηλιάδης είναι υπεύθυνος εκδόσεων σε περισσότερα από 20 διεθνή περιοδικά, λεπτομέρειες
– Το εργαστήριο έχει συνδιοργανώσει από το 2007 έως και το 2015, 12 διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπου ο Καθηγητής κ. Λ Ηλιάδης είχε τον ρόλο του Program Chair ή του Organizing Chair, περισσότερες λεπτομέρειες
– Μεταπτυχιακές Διατριβές που εκπονήθηκαν στο εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής του ΔΠΘ, λεπτομέρειες
– Υποδομή Εργαστηρίου Δασικής Πληροφορικής, δείτε εδώ
– Διαλέξεις Erasmus στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, περισσότερες πληροφορίες
– Εκπαιδευτικό Υλικό του Εργαστηρίου
– Προπτυχιακό Επίπεδο
Δομή Προπτυχιακών Μαθημάτων Πληροφορικής
Σημειώσεις Μαθημάτων Δασικής Πληροφορικής – Εξεταστέα ύλη
– Μεταπτυχιακό Επίπεδο
Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του εργαστηρίου Δασικής – Περιβαλλοντικής Πληροφορικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης του ΔΠΘ http://filab.fmenr.duth.gr/