Καλωσόρισμα


Αγαπητοί Αναγνώστες της Ιστοσελίδας μας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για το Τμήμα μας. Ο λόγος λειτουργίας της Ιστοσελίδας είναι η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους, σχετικές με την αποστολή και στελέχωση του Τμήματός μας, καθώς και με την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών του. Στην Ιστοσελίδα υπάρχουν πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους φοιτητές κατά τα έτη των σπουδών τους, όπως ο οδηγός σπουδών, τα συγγράμματα, η κινητικότητα ERASMUS καθώς και όλες οι πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με έδρα την Ορεστιάδα, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. Υποδέχεται κατά μέσο όρο 150 φοιτητές ετησίως.

Οι φοιτητές του παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών, που με την ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Δασολόγου (ΦΕΚ 4268 27-09-2018 τ. Β’). Τα Δάση, τα χερσαία οικοσυστήματα, και το φυσικό περιβάλλον παρέχουν πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών και οι σπουδές σε αυτό το αντικείμενο μπορούν να εξασφαλίσουν στους αποφοίτους μας την ικανοποίηση να ασχολούνται με ενδιαφέροντα αντικείμενα της Δασολογίας. Οι σπουδές στο Τμήμα καθιστούν τους αποφοίτους μας ικανούς να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, τη βελτίωση, την προστασία και τη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα μας, παρέχει τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές.

Τα μέλη ΔΕΠ δραστηριοποιούνται στη Δασική Έρευνα με συμμετοχή και συντονισμό σε πολυάριθμα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης διοργανώνουν επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με ερευνητικά θέματα. Η χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Τα μέλη του Τμήματος συνεργάζονται με τη Δασική Υπηρεσία, με Φορείς Διαχείρισης και άλλους Κρατικούς και Ιδιωτικούς Φορείς, παρέχοντας ειδικές συμβουλές και γνωματεύσεις.

Η επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών και η βελτίωση του διδακτικού προσωπικού και της κτηριακής και ερευνητικής υποδομής είναι διαρκής μέριμνα του Τμήματος.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Η Πρόεδρος
Καθηγήτρια Καλλιόπη Ραδόγλου