Βιβλιοθήκη-Επικοινωνία


 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
Ζελίδου Ελένη Διοικητικό Προσωπικό Προσωπικό e-mail: ezelidou@admin.duth.gr

E-mail βιβλιοθήκης: agricforestry@lib.duth.gr

25520-41181
(εσ. 76182)