Όνομα/Name: Ειρήνη Κατσαρού / Eirene Katsarou
Τίτλος/Title: ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π.
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41135
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΑ1ΥΚΕ English 1 ECTS 2 Mandatory
ΔΣΒ10Υ English 2 ECTS 4 Mandatory