Όνομα/Name: Ειρήνη Κατσαρού / Eirene Katsarou
Τίτλος/Title: ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π.
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41135
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΓ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2. ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ14Υ Ξένη Γλώσσα Ι Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ10Υ Ξένη Γλώσσα ΙΙ Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό