Όνομα/Name: Ειρήνη Κατσαρού
Τίτλος/Title: ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Π.
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΓ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2. ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ1ΥΚΕ Αγγλικά Δ.Μ 2, ECTS 2 Υποχρεωτικό