Λοιπό Προσωπικό


Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ονοματεπώνυμο

Βαρσαμακίδης Χρήστος

Ιδιότητα

Αν. Γραμματέας Τμήματος

E-mail 

cvarsama@admin.duth.gr

Τηλέφωνο
(+30)-25520-41173
(εσ. 76173)
Μπάτζιου Ιωάννα Διοικητικό Προσωπικό impatzio@admin.duth.gr (+30)-25520-41174
(εσ. 76174)
Τηλιούδη Αντωνία Διοικητικό Προσωπικό atilioud@admin.duth.gr (+30)-25520-41171
(εσ. 76171)
Παπαδοπούλου Βασιλική Διοικητικό Προσωπικό vaspapa@admin.duth.gr (+30)-25520-41175
(εσ. 76175)

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Βαρσαμακίδης Χρήστος Αν. Γραμματέας Τμήματος cvarsama@admin.duth.gr (+30)-25520-41173
(εσ. 76173)
Οτέμπερη Ευγενία Συμβασιούχος otemperi@affil.duth.gr (+30)-25520-41172
(εσ. 76172)

 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Τμημάτων Ορεστιάδας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Ζελίδου Ελένη Διοικητικό Προσωπικό ezelidou@admin.duth.gr (+30)-25520-41182
(εσ. 76182)

 

Γραφείο Διασύνδεσης: career@duth.gr

 

Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Μανουσίδης Θεόδωρος

Σταθόπουλος Σταύρος

Διδάκτωρ Γεωπόνος

Διδάκτωρ Μηχανικών Περιβάλλοντος

thmanous@fmenr.duth.gr

stavstat@gmail.com

 

 

 

Διδάσκοντες Προγράμματος Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Δεμερτζής Κωνσταντίνος

Μανώλης Απόστολος

Τσίκας Άγγελος

Διδάκτωρ Δασολόγος

Διδάκτωρ Δασολόγος

Διδάκτωρ Δασολόγος

kdemertz@fmenr.duth.gr 

amanoli@fmenr.duth.gr 

atsikas@fmenr.duth.gr 

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Κουρετσίδης Στέργιος Διοικητικό Προσωπικό skourets@admin.duth.gr (+30)-25520-41406
(εσ. 76406)