Λοιπό Προσωπικό


Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βαρσαμακίδης Χρήστος Αν. Γραμματέας Τμήματος cvarsama@admin.duth.gr 41173
(εσ. 76173)
Μπάτζιου Ιωάννα Διοικητικό Προσωπικό impatzio@admin.duth.gr 41174
(εσ. 76174)
Τηλιούδη Αντωνία Διοικητικό Προσωπικό atilioud@admin.duth.gr 41171
(εσ. 76171)

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βαρσαμακίδης Χρήστος Αν. Γραμματέας Τμήματος cvarsama@admin.duth.gr 41173
(εσ. 76173)
Οτέμπερη Ευγενία Υπάλληλος Μεταπτυχιακού otemperi@affil.duth.gr 41172
(εσ. 76172)

Προσωπικό Βιβλιοθήκης Τμημάτων Ορεστιάδας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Ζελίδου Ελένη Διοικητικό Προσωπικό ezelidou@admin.duth.gr 41182
(εσ. 76182

Γραφείο Διασύνδεσης Ορεστιάδας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
41186
(εσ. 76186)

Φαξ Γραφείου Διασύνδεσης: 25510 41175 (εσ. 76175)
Email Γραφείου Διασύνδεσης: career@duth.gr

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Γκουγκουρέλας Ιωάννης ΕΤΕΠ gkougkou@fmenr.duth.gr 41129
(εσ. 76129)
Ραντζούδη Ελένη ΕΔΙΠ erantzou@fmenr.duth.gr 41128
(εσ. 76128)
Συμεωνίδης Άγγελος ETEΠ asimeoni@fmenr.duth.gr 41188
(εσ. 76188)
Χατζηλαζάρου Γεώργιος ΕΔΙΠ gchatzil@fmenr.duth.gr 41146
(εσ. 76146)
Κανταρτζής Απόστολος ΕΔΙΠ apkantar@fmenr.duth.gr 41183
(εσ. 76183)

 

Διδάσκοντες 407/80 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βασιλάκης Δημήτριος Διδάκτωρ Δασολόγος dvasilak@damt.gov.gr —–
(εσ. —–)

 

Διδάσκοντες  Προγράμματος Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Βασιλείου Απόστολος

 

Ανδρεά Βερόνικα

Διδάκτωρ Δασολόγος

 

Διδάκτωρ Δασολόγος

apovassi@gmail.com

 

vandrea@fmenr.duth.gr

—–
(εσ. —–) 

—–
(εσ. —–)

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Κατσαρού Ειρήνη Διδάκτωρ Αγγλικής Φιλ. ekatsaro@fmenr.duth.gr 41135
(εσ. 76135)

 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Email Address Τηλέφωνο
+30-25520
Κουρετσίδης Στέργιος Διοικητικό Προσωπικό skourets@admin.duth.gr 41406
(εσ. 76406)