Πρόγραμμα Σπουδών


Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Αφορά φοιτητές πριν από   Αφορά φοιτητές από 
Εξάμηνο 1   Εξάμηνο 1  
Εξάμηνο 2   Εξάμηνο 2  
Εξάμηνο 3   Εξάμηνο 3  
Εξάμηνο 4   Εξάμηνο 4  
Εξάμηνο 5   Εξάμηνο 5  
Εξάμηνο 6   Εξάμηνο 6  
Εξάμηνο 7   Εξάμηνο 7  
Εξάμηνο 8   Εξάμηνο 8  
Εξάμηνο 9   Εξάμηνο 9  
Εξάμηνο 10 Εξάμηνο 10