Κινητικότητα Erasmus


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Π. και ΦΠ του ΔΠΘ έχει υπογράψει και διατηρεί ενεργές συνεργασίες στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ με τα ακόλουθα ξένα Πανεπιστήμια:

Germany
Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
D FREIBUR01 -Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau http://www.uni-freiburg.de(link is external) 2014-2021 3* 3* 3* 10 Περισσότερα
D GOTTING01 – Georg-August-Universität Göttingen http://www.uni-goettingen.de(link is external) 2014-2020 2 6 Περισσότερα
D FRANKFU01 – Goethe-Universität http://www.goethe-university-frankfurt.de(link is external) 2014-2020 2 5 Περισσότερα
Romania
Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
RO BRASOV01 – Universitatea ‘Transilvania’ din Brasov (Transilvania University of Brasov) http://www.unitbv.ro(link is external) 2014-2020 4 6 Περισσότερα
RO TIMISOA03 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timisoara (Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara http://www.usab-tm.ro/(link is external) 2014-2020 2* 2* 2* 5 Περισσότερα
Italy
Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτ/κών Φοιτητών Αριθμός Διδακτ/κών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
I VITERBO01 – Università degli Studi della Tuscia http://www3.unitus.it/(link is external) 2014-2020 4 2 5 Περισσότερα

– Δείτε περισσότερα: http://Erasmus+.duth.gr/agreements-students?field_country_tid=All&field_department_tid=59#sthash.cXtVXdec.dpuf

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+: Αναστασία Πασχαλίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Email: apascha@fmenr.duth.gr

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΔΠΘ

Προκειμένου ένας φοιτητής του τμήματος ΔΔΠΦΠ του ΔΠΘ να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης πρέπει:

α) Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α έτους σπουδών του Τμήματος

β) Να έχει επαρκή πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της χώρας υποδοχής

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με επαρκή πιστοποιημένη γνώση  της ξένης γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής.

θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με την καλύτερη επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα.

  • Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός υποψήφιοι διαθέτουν το ίδιο επίπεδο επάρκειας ξένης γλώσσας.

θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με την καλύτερη μέση βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής.