Κινητικότητα Erasmus


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. έχει υπογράψει και διατηρεί ενεργές συνεργασίες στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια του εξωτερικού:

Germany

Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
D FREIBUR01 -Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau http://www.uni-freiburg.de 2014-2021 3* 3* 3* 10 Περισσότερα
D GOTTING01 – Georg-August-Universität Göttingen http://www.uni-goettingen.de 2014-2020 2 6 Περισσότερα
D FRANKFU01 – Goethe-Universität http://www.goethe-university-frankfurt.de 2014-2020 2 5 Περισσότερα
D ROTTENB01 – Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (University of Applied Forest Sciences Rottenburg) www.hs-rottenburg.net 2018-2020 2 5 Περισσότερα

Romania

Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
RO BRASOV01 – Universitatea ‘Transilvania’ din Brasov (Transilvania University of Brasov) http://www.unitbv.ro 2014-2020 4 6 Περισσότερα
RO TIMISOA03 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timisoara (Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara http://www.usab-tm.ro/ 2014-2020 2* 2* 2* 5 Περισσότερα

Italy

Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
I VITERBO01 – Università degli Studi della Tuscia http://www3.unitus.it/ 2014-2020 4 2 5 Περισσότερα
I PALERMO01 – Università degli Studi di Palermo www.unipa.it/ 2017-2020 2* 2* 2* 6 Περισσότερα

Spain

Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών Διάρκεια Μηνών
E MADRID05 – Universidad Politécnica de Madrid www.upm.es/ 2017-2020 3* 3* 5 Περισσότερα

Czech Republic

Πανεπιστήμιο Website Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Αριθμός Διδακτορικών Φοιτητών Διάρκεια μηνών
CZ BRNO02 – Mendel University in Brno https://mendelu.cz/en/ 2022-2028 2 5

– Δείτε περισσότερα: http://Erasmus+.duth.gr/agreements-students?field_country_tid=All&field_department_tid=59#sthash.cXtVXdec.dpuf

Συντονιστής Προγράμματος Erasmus+: Γεώργιος Παπαϊωάννου , Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: gpapaio@fmenr.duth.gr

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ.

Προκειμένου ένας φοιτητής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης, πρέπει:

α) Να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Α΄ έτους σπουδών του Τμήματος

β) Να έχει επαρκή πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας υποδοχής