Μεταπτυχιακά-Επικοινωνία


Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων”
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
E-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων”
Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: morfan@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”

Γεώργιος Τσαντόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ

E-mail: tsantopo@fmenr.duth.gr

Διευθύντρα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών”

Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ

E-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Πληροφορίες: Ευγενία Οτέμπερη, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30)-25520-41172

Ε-mail: otemperi@affil.duth.gr