Μεταπτυχιακά-Επικοινωνία


Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων”
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Email: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Email: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων”
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Email: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Email: sgalatsi@fmenr.duth.gr