Μεταπτυχιακά-Επικοινωνία


Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων”
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
E-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων”
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
E-mail: kradoglo@fmenr.duth.gr

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία”
Σπυρίδων Γαλατσίδας, Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: sgalatsi@fmenr.duth.gr

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Πληροφορίες: Ευγενία Οτέμπερη, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30)-25520-41172

Ε-mail: otemperi@affil.duth.gr