Όνομα/Name: Ευάγγελος Μανωλάς / Evangelos Manolas
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Κοινωνιολογία και Περιβαλλοντική - Δασική Εκπαίδευση
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41157
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΔΕ6 Didactics of Environmental Science ECTS 2 Elective
empty Environmental_Education ECTS 5 Mandatory
ΔΣΕΕ10 International Environmental Relations ECTS 2 Elective
ΔΣΑ1Υ Sociology ECTS 2 Mandatory