Όνομα/Name: Γεώργιος Κοράκης / Georgios Korakis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/ Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Βοτανική
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41178
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΓ2Υ Forest Botany I ECTS 6 Mandatory
ΔΣΔ1Υ Forest Botany II ECTS 6 Mandatory
ΔΣΔΕ13 Forest Phytosociology and Phytogeography ECTS 2 Elective
ΔΣΑ3Υ General Botany - Morphology ECTS 4 Mandatory