Όνομα/Name: Γεώργιος Κοράκης / Georgios Korakis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/ Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Βοτανική
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41178
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕΕ7 Γεωβοτανική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΓ2Υ Δασική Βοτανική Ι Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΓ2Υ Δασική Βοτανική Ι Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ1Υ Δασική Βοτανική ΙΙ Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ4 Δασική Φυτοκοινωνιολογία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ13 Δασική Φυτοκοινωνιολογία και Φυτογεωγραφία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤΕ8 Καλλωπιστικά Δένδρα και Θάμνοι Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής