Όνομα/Name: Μιχάλης Ορφανουδάκης / Michalis Orfanoudakis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Εδαφολογία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41105
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΔΕ3 Forest Soil Fertility ECTS 2 Elective
ΔΣΒ3Υ Forest Soil Science ECTS 5 Mandatory
ΔΣΗΕ21 Principles of Edible Fungus Utilization ECTS 2 Elective
ΔΣΓΕ6 Soil Microbiology ECTS 2 Elective
ΔΣΑ8Υ Soil Science ECTS 5 Mandatory