Όνομα/Name: Μιχάλης Ορφανουδάκης / Michalis Orfanoudakis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Εδαφολογία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41105
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΗΕ21 Αρχές Αξιοποίησης Εδώδιμων Μυκήτων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΑ8Υ Γενική Εδαφολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ3 Γονιμότητα Δασικών Εδαφών Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ3Υ Δασική Εδαφολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ12Υ Εδαφολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ6 Μικροβιολογία Εδάφους Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής