Όνομα/Name: Μιχάλης Ορφανουδάκης
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ8Υ Γενική Εδαφολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ3 Γονιμότητα Δασικών Εδαφών Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ3Υ Δασική Εδαφολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ6 Μικροβιολογία Εδάφους Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής