Όνομα/Name: Μαλαματή Παπακώστα / Malamati Papakosta
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41112

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΔΕ2 Farm Fishing ECTS 2 Elective
ΔΣΒ6Υ Freshwater Fish Farming ECTS 4 Mandatory
ΔΣΔΕ14 Wildlife Biology ECTS 2 Elective
ΔΣΣΤ9Υ Wildlife Ecology and Management ECTS 6 Mandatory