Όνομα/Name: Μαλαματή Παπακώστα / Malamati Papakosta
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41112

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΔΕ14 Βιολογία Άγριας Πανίδας Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖΕ1 Εκτροφή Θηραμάτων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ2 Ιχθυοκαλλιέργεια Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ6Υ Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ6Υ Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ9Υ Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό