Όνομα/Name: Παρασκευή Καρανικόλα / Paraskevi Karanikola
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Υλωρική
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41136
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΗΕ13 Chemical and Biological Control of Diseases and Insects ECTS 2 Elective
ΔΣΖΕ9 Enemies of Trees & Shrubs in the Urban Environment ECTS 2 Elective
ΔΣΔ9Υ Forest Entomology and Zoology ECTS 4 Mandatory
ΔΣΘ1Υ Forest Fires ECTS 4 Mandatory
ΔΣΓ5Υ Forest Pathology ECTS 5 Mandatory
ΔΣΓΕ5 Waste Management and Recycling ECTS 2 Elective