Όνομα/Name: Παρασκευή Καρανικόλα
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Υλωρική
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 2552041136
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΘ1Υ Δασικές Πυρκαγιές Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ9Υ Δασική Εντομολογία και Ζωολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΓ5Υ Δασική Παθολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ5 Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖΕ9 Εχθροί των Δένδρων και των Θαμνών στο Αστικό Περιβάλλον Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ13 Χημική και Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής