Όνομα/Name: Θωμάς Καταγής /Thomas Katagis
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41130
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΗΕ17 Digital Geo-spatial Analysis and Natural Resources Mapping ECTS 2 Elective
ΔΣΖΕ10 Environmental Remote Sensing – Digital Images Processing ECTS 2 Elective
ΔΣΔ8Υ Forest Remote Sensing – Aero-photography ECTS 4 Mandatory
ΔΣΖ7Υ Geographic Environmental Information Systems ECTS 5 Mandatory