Όνομα/Name: Θωμάς Καταγής /Thomas Katagis
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41130
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΖ7Υ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ8Υ Δασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ10 Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ17 Ψηφιακή Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής