Όνομα/Name: Γεώργιος Τσαντόπουλος / Georgios Tsantopoulos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασικές Εφαρμογές
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41118
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΑ13Υ Environmental Communication – Environmetal Awareness ECTS 5 Mandatory
ΔΣΣΤΕ13 Forest Extensions ECTS 2 Elective
ΔΣΔΕ10 Forest Recreation ECTS 2 Elective
ΔΣΓΕ10 Public relations and envrionemntal crisis management ECTS 2 Elective