Όνομα/Name: Γεώργιος Τσαντόπουλος
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασικές Εφαρμογές
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 2552041118
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΣΠΟΥΔΕΣ: Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και στις Δημόσιες Σχέσεις, Α.Π.Θ. (2000). Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1995).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ6Υ Δασικές Εφαρμογές Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ10 Δασική Αναψυχή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΙ1Υ Δασική Πολιτική ΙΙ Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ12 Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική Διερμηνεία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής