Όνομα/Name: Γεώργιος Τσαντόπουλος / Georgios Tsantopoulos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασικές Εφαρμογές
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41118
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ6Υ Δασικές Εφαρμογές Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
empty Δασικές Εφαρμογές Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ10 Δασική Αναψυχή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
empty Δασική Αναψυχή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΙ1Υ Δασική Πολιτική ΙΙ Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
empty Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ12 Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική Διερμηνεία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
empty Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Δ.Μ 4, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ1 Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό