Όνομα/Name: Απόστολος Κανταρτζής / Apostolos Kantartzis
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Οδοποιία - Δασοτεχνικά Έργα
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41183
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΒΕ3 Building Science and Structural Materials ECTS 2 Elective
ΔΣΔ11Υ Digital Design of Forest Road Construction - Forest Engineering ECTS 6 Mandatory
ΔΣΣΤΕ12 Soil Mechanics – Machinery Applications in Forest Works ECTS 2 Elective
ΔΣΑ11Υ Technical Drawing - Geo-Informatics ECTS 4 Mandatory