Όνομα/Name: Απόστολος Κανταρτζής / Apostolos Kantartzis
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Οδοποιία - Δασοτεχνικά Έργα
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41183
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕ9Υ Δασική Οδοποιία - Ψηφιακή Σχεδίαση Οδοποιίας Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ6Υ Διάνοιξη Δάσους - Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤΕ12 Εδαφομηχανική - Εφαρμογές Μηχανημάτων στα Δασοτεχνικά Έργα Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒΕ3 Οικοδομική και Δομικά Υλικά Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΑ11Υ Τεχνικό Σχέδιο - Γεωπληροφορική Δ.Μ 3, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ11Υ Τεχνικό Σχέδιο - Γεωπληροφορική Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ11Υ Ψηφιακή Σχεδίαση Δασικής Οδοποιίας – Διάνοιξη Δάσους Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό