Όνομα/Name: Σπύρος Γαλατσίδας / Spyros Galatsidas
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Διαχειριστική - Διαχείριση των μη ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών του δάσους
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41115

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Course Teacher Room Day Time Credits Prerequisites
ΔΣΘΕ10 Applied Forest Management ECTS 2 Elective
ΔΣΖ3Υ Forest Management I ECTS 6 Mandatory
ΔΣΗ4Υ Forest Management II ECTS 4 Mandatory
ΔΣΗΕ11 Management of non-Timber Forest Functions ECTS 2 Elective
ΔΣΖΕ12 Wetlands Management and Protection ECTS 2 Elective