Όνομα/Name: Σπύρος Γαλατσίδας / Spyros Galatsidas
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Διαχειριστική - Διαχείριση των μη ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών του δάσους
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41115

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΖ3Υ Δασική Διαχειριστική I Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΖ3Υ Δασική Διαχειριστική Ι Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ4Υ Δασική Διαχειριστική ΙΙ Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΖ1Υ Διαχείριση και Προστασία Υγροβιοτόπων Δ.Μ 4. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ12 Διαχείριση και Προστασία Υγροτόπων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ11 Διαχείριση των μη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ11 Διαχείριση των μη Ξυπολαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΘΕ10 Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ12 Οργάνωση και Διοίκηση Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής