Ερευνητικά Προγράμματα


 1. Τίτλος προγράμματος: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / Προϋπολογισμός: 4725 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 16/12/2020 – 31/10/2021
 2. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / Προϋπολογισμός: 10000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν ΚΟΝΤΟΣ Κ ΟΕ / Διάρκεια: 18/11/2020 -22/4/2021
 3. Τίτλος προγράμματος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ / Προϋπολογισμός: 571850 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 1/10/2020 – 31/12/2025
 4. Τίτλος προγράμματος: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΚΑΙ ΣΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ / Προϋπολογισμός: 12000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν ΚΟΝΤΟΣ Κ ΟΕ / Διάρκεια: 22/7/2020 – 31/12/2021
 5. Τίτλος προγράμματος: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ KAI ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ME ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ / Προϋπολογισμός: 1000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / Διάρκεια: 8/4/2020 – 8/6/2020
 6. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ / LIFE ATIAS / Προϋπολογισμός: 111600 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / Διάρκεια: 16/10/2019 – 30/9/2022
 7. Τίτλος προγράμματος: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / θΠροϋπολογισμός: 27573,33 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 17/7/2019 – 31/12/2021
 8. Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / Προϋπολογισμός: 1.967,24 / Φορέας Χρηματοδότησης: CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT (CFCU) / Διάρκεια: 5/6/2019 – 31/1/2021
 9. Τίτλος προγράμματος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΣΕΝΤΙΝΕΛΣ / Προϋπολογισμός: 24900 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΑΡΤΕΡΗΣ Α.-ΚΑΡΤΕΡΗΣ Μ. Ο.Ε. / Διάρκεια: 13/2/2019 – 31/7/2020
 10. Τίτλος προγράμματος: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / Προϋπολογισμός: 110850 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔΙΩΤΕΣ / Διάρκεια: 14/11/2018 – 31/8/2024
 11. Τίτλος προγράμματος: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / Προϋπολογισμός: 44936,6 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 1/9/2018 – 31/8/2021
 12. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ / Προϋπολογισμός: 33245,09 / Φορέας Χρηματοδότησης: UNDP LEBANON COUNTRY OFFICE / Διάρκεια: 25/7/2018 – 30/5/2021
 13. Τίτλος προγράμματος: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – COFORMIT / Προϋπολογισμός: 370400 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Διάρκεια: 28/6/2018 – 27/6/2021
 14. Τίτλος προγράμματος: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA / Προϋπολογισμός: 1000000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ / Διάρκεια: 14/2/2018 – 30/11/2025
 15. Τίτλος προγράμματος: BIOPROSPECT – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / Προϋπολογισμός: 170800 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ / Διάρκεια: 20/10/2017 – 31/1/2021
 16. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / Προϋπολογισμός: 21395,22 / Φορέας Χρηματοδότησης: CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT (CFCU) & ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / Διάρκεια: 15/9/2017 – 14/11/2018
 17. Τίτλος προγράμματος: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ / Προϋπολογισμός: 10000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔΙΩΤΕΣ / Διάρκεια: 22/3/2017 – 22/3/2019
 18. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / Προϋπολογισμός: 130776,53 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 20/7/2016 – 31/12/2021
 19. Τίτλος προγράμματος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / Προϋπολογισμός: 1335,97 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 20/7/2016 – 31/12/2019
 20. Τίτλος προγράμματος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / Προϋπολογισμός: 7377,05 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 23/6/2016 – 31/12/2021
 21. Τίτλος προγράμματος: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (RO-RISK) / Προϋπολογισμός: 15001,31 / Φορέας Χρηματοδότησης: NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FORESTRY MARIN DRACEA / Διάρκεια: 11/5/2016 – 31/10/2017
 22. Τίτλος προγράμματος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ / Προϋπολογισμός: 167525 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 1/1/2016 – 28/2/2019
 23. Τίτλος προγράμματος: ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ / Προϋπολογισμός: 279351 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 1/9/2015 – 31/10/2019
 24. Τίτλος προγράμματος: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / Προϋπολογισμός: 25365,27 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 2/7/2014 – 31/1/2020
 25. Τίτλος προγράμματος: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ZEPHYR ENV.2012.6.3-1 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) / Προϋπολογισμός: 16249,36 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 2/7/2014 – 31/12/2017
 26. Τίτλος προγράμματος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / Προϋπολογισμός: 15836 / Φορέας Χρηματοδότησης: FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY, ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMENT / Διάρκεια: 1/1/2014 – 31/12/2017
 27. Τίτλος προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ / Προϋπολογισμός: 34440 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ / Διάρκεια: 16/12/2013 – 1/4/2017
 28. Τίτλος προγράμματος: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ / Προϋπολογισμός: 107092 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / Διάρκεια: 1/4/2013 – 31/3/2016
 29. Τίτλος προγράμματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (συντ. τίτλου Real-t-SO) / Προϋπολογισμός: 114704,7 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Διάρκεια: 8/1/2013 – 8/2/2018
 30. Τίτλος προγράμματος: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ZEPHYR ENV.2012.6.3-1 / Προϋπολογισμός: 220000 / Φορέας Χρηματοδότησης: UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA / Διάρκεια: 1/10/2012 – 30/11/2015
 31. Τίτλος προγράμματος: ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / Προϋπολογισμός: 510566,99 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Διάρκεια: 1/1/2012 – 30/11/2015
 32. Τίτλος προγράμματος: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ / Προϋπολογισμός: 21645,2 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. / Διάρκεια: 1/11/2011 – 30/9/2016
 33. Τίτλος προγράμματος: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / Προϋπολογισμός: 82880,93 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΑΡΤΕΡΗΣ Α.-ΚΑΡΤΕΡΗΣ Μ. Ο.Ε. / Διάρκεια: 27/9/2011 – 20/4/2015
 34. Τίτλος προγράμματος: ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ C. BREVIFOLIA ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. / Προϋπολογισμός: 2954,83 / Φορέας Χρηματοδότησης: FREDERICK RESEARCH CENTRE / Διάρκεια: 1/8/2011 – 31/7/2014
 35. Τίτλος προγράμματος: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ / Προϋπολογισμός: 8610 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. / Διάρκεια: 1/8/2010 – 12/12/2011
 36. Τίτλος προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ (ΤΜΗΜΑ 4.1) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ 3.5.1/2) / Προϋπολογισμός: 9520 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΚΑΛΛΙΣΤΩ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ) / Διάρκεια: 2/5/2008 – 28/12/2010
 37. Τίτλος προγράμματος: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / Προϋπολογισμός: 8000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΔΙΩΤΕΣ / Διάρκεια: 20/4/2005 – 31/12/2015
 38. Τίτλος προγράμματος: ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ SUS SCROFA (ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ / Προϋπολογισμός: 1500 / Φορέας Χρηματοδότησης: Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου / Διάρκεια: 1/1/2005 – 31/12/2007
 39. Τίτλος προγράμματος: Σωματομετρικές μετρήσεις, διαιτολόγιο και διαχρονική τροφική συμπεριφορά ειδών της οικογένειας Corvidae (κορακοειδή) στην Κεντρική Μακεδονία / Προϋπολογισμός: 1500 / Φορέας Χρηματοδότησης: Κ.Ο. Μακεδονίας-Θράκης / Διάρκεια: 1/1/2005 – 31/12/2009
 40. Τίτλος προγράμματος: Προώθηση & βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης / Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ -ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ / Προϋπολογισμός: 90000 / Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ / Διάρκεια: 1/1/2005 – 31/12/2007
 41. Τίτλος προγράμματος: ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ SUS SCROFA (ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ / Προϋπολογισμός: 1500 / Φορέας Χρηματοδότησης: Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου / Διάρκεια: 1/1/2005 – 31/12/2007
 42. Τίτλος προγράμματος: Σωματομετρικές μετρήσεις, διαιτολόγιο και διαχρονική τροφική συμπεριφορά ειδών της οικογένειας Corvidae (κορακοειδή) στην Κεντρική Μακεδονία / Προϋπολογισμός: 1500 / Φορέας Χρηματοδότησης: Κ.Ο. Μακεδονίας-Θράκης / Διάρκεια: 1/1/2005 – 31/12/2009