Ερευνητικά Προγράμματα


Α/Α

Τίτλος

Προϋπολογισμός

Φορέας Χρηματοδότησης

Έναρξη

Λήξη

Ιστοσελίδα

29 Δυναμική απογραφή της δέσμευσης CO2 σε φυλλοβόλα δρυοδάση και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων, συνεισφορά στη βελτίωση τηςΕθνικής Απογραφής αερίων του θερμοκηπίου στη Δασοπονία – ForOaks 200,000.00 € Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:
“Φυσικό Περιβάλλον και
Καινοτόμες Πράξεις 2022”
Άξονας Προτεραιότητας 3:
“Έρευνα και Εφαρμογή”
1/12/2023 30/11/2024 http://foroaks.fmenr.duth.gr
28 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA 1.000.000,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 14/2/2018 30/11/2025 https://edozoume.gr/
27 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – LIFE19 571.850,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1/10/2020 31/12/2025 https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7544
26 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ / LIFE ATIAS 111.600,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16/10/2019 30/9/2022 https://lifeatias.gr
25 BIOPROSPECT – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 170.800,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 20/10/2017 31/1/2021 http://balkanmed-bioprospect.eu/
24 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – COFORMIT 370.400,00 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 28/6/2018 27/6/2021 http://comit.fmenr.duth.gr
23 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 33.245,09 € UNDP LEBANON COUNTRY OFFICE 25/7/2018 30/5/2021
22 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 44.936,60 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/9/2018 31/8/2021
21 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 27.573,33 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 17/7/2019 31/12/2021
20 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΚΑΙ ΣΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 12.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22/7/2020 31/12/2021
19 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018/841 LULUCF 10.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 18/11/2020 22/4/2021
18 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 130.776,53 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 20/7/2016 31/12/2021
17 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΣΕΝΤΙΝΕΛΣ 24.900,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 13/2/2019 31/7/2020
16 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 25.365,27 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2/7/2014 31/1/2020
15 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 279.351,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/9/2015 31/10/2019 http://lifeforesmit.com
14 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 167.525,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/1/2016 28/2/2019 https://www.seemla.eu
13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22/3/2017 22/3/2019
12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (συντ. τίτλου Real-t-SO) 114.704,70 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8/1/2013 8/2/2018 http://realtso.karteco.gr/
11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 21.395,22 € CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT (CFCU) & ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 15/9/2017 14/11/2018 http://europeaid-ktu.duth.gr/
10 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 34.440,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 16/12/2013 1/4/2017
9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15.836,00 € FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY, ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMENT 1/1/2014 31/12/2017
8 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (RO-RISK) 15.001,31 € NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FORESTRY MARIN DRACEA 11/5/2016 31/10/2017
7 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 21.645,20 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1/11/2011 30/9/2016
6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 107.092,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/4/2013 31/3/2016 https://www.bioeuparks.eu/
5 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 82.880,93 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 27/9/2011 20/4/2015 http://aid.karteco.gr/el/history
4 ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 510.566,99 € ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1/1/2012 30/11/2015
3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ZEPHYR ENV.2012.6.3-1 220.000,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/10/2012 30/11/2015 http://www.cs-europe.eu/zephyr%20_%20home.html
2 ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ C. BREVIFOLIA ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 2.954,83 € FREDERICK RESEARCH CENTRE 1/8/2011 31/7/2014
1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 8.610,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1/8/2010 12/12/2011