Ερευνητικά Προγράμματα


α/α Τίτλος Προϋπολογισμός Φορέας Χρηματοδότησης Έναρξη Λήξη Ιστοσελίδα
1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA 1.000.000,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 14/2/2018 30/11/2025 https://edozoume.gr/
2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΩ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – LIFE19 571.850,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1/10/2020 31/12/2025 https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7544
3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ / LIFE ATIAS 111.600,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 16/10/2019 30/9/2022 https://lifeatias.gr
4 BIOPROSPECT – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 170.800,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 20/10/2017 31/1/2021 http://balkanmed-bioprospect.eu/
5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – COFORMIT 370.400,00 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 28/6/2018 27/6/2021 http://comit.fmenr.duth.gr
6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 33.245,09 € UNDP LEBANON COUNTRY OFFICE 25/7/2018 30/5/2021
7 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 44.936,60 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/9/2018 31/8/2021
8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 27.573,33 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 17/7/2019 31/12/2021
9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ ΚΑΙ ΣΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 12.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22/7/2020 31/12/2021
10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018/841 LULUCF 10.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 18/11/2020 22/4/2021
11 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 130.776,53 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 20/7/2016 31/12/2021
12 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΣΕΝΤΙΝΕΛΣ 24.900,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 13/2/2019 31/7/2020
13 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΓΕΤ (Matching Funds) 25.365,27 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2/7/2014 31/1/2020
14 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 279.351,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/9/2015 31/10/2019 http://lifeforesmit.com
15 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 167.525,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/1/2016 28/2/2019 https://www.seemla.eu
16 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 10.000,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22/3/2017 22/3/2019
17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (συντ. τίτλου Real-t-SO) 114.704,70 € ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8/1/2013 8/2/2018 http://realtso.karteco.gr/
18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 21.395,22 € CENTRAL FINANCE AND CONTRACTS UNIT (CFCU) & ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 15/9/2017 14/11/2018 http://europeaid-ktu.duth.gr/
19 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 34.440,00 € ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 16/12/2013 1/4/2017
20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15.836,00 € FEDERAL MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY, ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMENT 1/1/2014 31/12/2017
21 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (RO-RISK) 15.001,31 € NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN FORESTRY MARIN DRACEA 11/5/2016 31/10/2017
22 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 21.645,20 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1/11/2011 30/9/2016
23 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 107.092,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/4/2013 31/3/2016 https://www.bioeuparks.eu/
24 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 82.880,93 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 27/9/2011 20/4/2015 http://aid.karteco.gr/el/history
25 ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 510.566,99 € ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1/1/2012 30/11/2015
26 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ZEPHYR ENV.2012.6.3-1 220.000,00 € ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1/10/2012 30/11/2015 http://www.cs-europe.eu/zephyr%20_%20home.html
27 ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ C. BREVIFOLIA ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 2.954,83 € FREDERICK RESEARCH CENTRE 1/8/2011 31/7/2014
28 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ 8.610,00 € ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1/8/2010 12/12/2011