Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγητής Γεώργιος Τσαντόπουλος
Τηλ. 2552041118
Email: tsantopo@fmenr.duth.gr
URL:

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Γαλατσίδας
Τηλ.: 2552041115
Email: sgalatsi@fmenr.duth.gr