Διπλωματούχοι Διδάκτορες του Τμήματος


A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1 Ανδρεά Βερόνικα Η στάση των εμπλεκόμενων φορέων για μια αποτελεσματική διαχείριση για την προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Νομού Έβρου 9/10/2013
2 Ανεζάκης Βαρδής-Δημήτριος Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος μη κατευθυνόμενων αλγορίθμων και υβριδικών προτύπων στην εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων 6/11/2018
3 Βαρσάμης Γεώργιος Γενετική ποικιλότητα της οξιάς σε προσαρμοστικούς χαρακτήρες 8/3/2017
4 Βασιλείου Απόστολος Αξιολόγηση χειμαρρικής επικινδυνότητας των ορεινών λεκανών απορροής της Θράκης με την ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων 28/6/2017
5 Γιάνναρου Σοφία Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η σημασία των δασικών εκτάσεων στη βιοκλιματική άνεση και ο ρόλος της εκπαίδευσης 26/2/2020
6 Γιοβαννόπουλος Ρήγας Η συμβολή σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων στην αποτύπωση δασικών περιοχών 21/10/2015
7 Δεμερτζής Κωνσταντίνος Ανάπτυξη Ευφυών Προτύπων και αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων, εμπνευσμένων από Βιολογικά αντίστοιχα, με στόχο την αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και Κινδύνων 14/2/2017
8 Δουκαλιάνου Φωτεινή Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το δασικό έδαφος, κάτω από τρεις διαφορετικούς χειρισμούς αραιώσεων (GHG emissions from forest soil, under three different thinning treatments) 30/10/2019
9 Ζέρβα Αικατερίνη Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Αειφορική Ανάπτυξη: απόψεις, γνώσεις και στάσεις των πολιτών για την κλιματική αλλαγή 7/2/2018
10 Ζωγραφίδου Ελένη Οικονομική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση 14/2/2017
11 Κάλφα Αικατερίνη Έρευνα της κοκκομετρικής διαβάθμισης των πεδινών κινητών πυθμένων του χειμάρρου Βρασνών 18/9/2019
12 Κανταρτζής Απόστολος Βάσεις δεδομένων οδοποιίας στα πλαίσια του Δασικού Κτηματολογίου 27/1/2016
13 Καραντώνη Μελπομένη-Ειρήνη Διερεύνηση απόψεων κοινωνικών ομάδων για την ανάδειξη πολιτικών οικοπροστασίας και ανάπτυξης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων 3/11/2021
14 Καράτζιος Γεώργιος Ανάπτυξη συστήματος οριοθέτησης πλημμυρών σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 της Ε.Ε. για την πρόληψη πλημμυρικών καταστροφών 7/9/2017
15 Λιάμπας Σαράντης-Άγγελος Διάνοιξη Δάσους για Ξυλομεταφορά και Προστασία 21/10/2015
16 Μανώλης Απόστολος Γενετικά χωρικά πρότυπα και βιογεωγραφία της οξιάς στη βορειοανατολική Ελλάδα 3/6/2020
17 Μπαλάσκα Κωνσταντίνα Development of Molecular Markers and Assessment of Diversity in Populations of Pinus nigra in northeastern Greece 3/6/2020
18 Μπάτζιου Μαρία Η φυσική αναγέννηση της δρυός (Quercus spp.) κάτω από την επίδραση της βόσκησης στα μεσαία και χαμηλά υψόμετρα του κεντρικού τμήματος της οροσειράς της Ροδόπης 26/6/2018
19 Νασιάκου Σταματία Αγροδασοπονία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Πολιτική και Οικονομική Θεώρηση 22/6/2022
20 Ντάνος Σταμάτιος Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση πράσινων επενδύσεων και πράσινων προϊόντων 31/5/2018
21 Παπαδημητρίου Αχιλλέας Πρωτότυπες Ψηφιακές Σχεδιάσεις Δασοτεχνικών Έργων και Βλάστησης 31/5/2017
22 Παπαλεωνίδας Αντώνιος Ανάπτυξη Κατανεμημένου Δικτύου Ευφυών Πρακτόρων Υβριδικής Νόησης, για την ανάλυση – παρακολούθηση περιβαλλοντικών προβλημάτων με σκοπό τη διαχείριση τους σε πραγματικό χρόνο 28/6/2016
23 Πασχαλίδου Αννούλα Ενεργειακές Καλλιέργειες: Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις 10/1/2018
24 Πέτκου Δάφνη Επιδράσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα περιβάλλοντος 7/2/2018
25 Πετρίδης Κωνσταντίνος Συμβολή της επιχειρησιακής έρευνας στη μελέτη των φυσικών πόρων: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση 18/3/2015
26 Πέτρου Πέτρος Αναγέννηση, αύξηση και δομή των συστάδων της τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) στα μεσαία υψόμετρα της κεντρικής Κύπρου 12/5/2015
27 Ποτουρίδης Συμεών Εκτίμηση της επιφανειακής απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων της Νήσου Κύπρου με την υιοθέτηση ευφυών και στατιστικών προτύπων 15/6/2016
28 Σίσκου Πασχαλίνα Οικοδομώντας Πράσινα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 26/2/2020
29 Σκορδούλης Μιχαήλ Επιχειρηματικές στρατηγικές και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της πράσινης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος 12/1/2021
30 Σμυρνάκου Σοφία Επίδραση του φάσματος πέντε διαφορετικών ποιοτήτων ακτινοβολιών LED και φθορισμού στην αύξηση και στην ποιότητα των φυταρίων πλατύφυλλων δασοπονικών ειδών 31/5/2017
31 Σταματίου Χρήστος Χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση οικολογικών δασικών κατασκευών συμβατών με την πολιτική περιβάλλοντος 14/11/2017
32 Σταμπουλίδης Αθανάσιος Ανάλυση της φυσικής αναγέννησης της οξιάς (Fagus sylvatica L. s.l.) στις προχωρημένες στη σειρά διαδοχής συστάδες του είδους στο όρος Γράμμος 15/6/2016
33 Ταμπάκης Βασίλειος Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρωτότυπου Πληροφοριακού Συστήματος με τη χρήση Μηχανισμών Νόησης βάσει Κανόνων και Περιπτώσεων για τη Διαχείριση Προβλημάτων Φυσικών Καταστροφών 26/3/2007
34 Τασιώνας Γεώργιος Διαχρονική παρακολούθηση των αλλαγών κάλυψης/χρήσης γης, βροχόπτωσης και του κινδύνου διάβρωσης στο Δήμο Νάουσας με τη χρήση πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 14/6/2021
35 Τσαταλτζινός Θεοχάρης Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρωτότυπου Πληροφοριακού Συστήματος με τη χρήση Μηχανισμών Νόησης βάσει Κανόνων και Περιπτώσεων για τη Διαχείριση Προβλημάτων Φυσικών Καταστροφών 5/7/2012
36 Τσιαντικούδης Σταύρος Οικονομική Ανάλυση και Εκτίμηση της Συμβολής των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 29/3/2011
37 Τσίκας Άγγελος Μορφολογία, οικολογία και συμπεριφορά των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών στη Βόρεια Ελλάδα 15/12/2020
38 Τσιφοδήμου Κορτέσσα Η πλαισίωση θεμάτων του περιβάλλοντος και η κοινή γνώμη: μια διαχρονική διερεύνηση της ημερήσιας θεματολογίας του Ελληνικού τύπου 18/3/2015
39 Φυτοπούλου Ελευθερία Στρατηγικές Επικοινωνίας για την Αξιοποίηση των Τοπικών Πόρων. Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 26/6/2019
40 Χατζησκάκης Σεραφείμ Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας σε πληθυσμούς οξιάς στην Ελλάδα 29/3/2011
41 Χρυσάφη Ειρήνη Assessment and inventory of forest parameters using medium-high resolution satellite data 10/2/2021