Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος


A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1 Αγγελακούδη Μαρία 1. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Ορφανουδάκης (επιβλέπων)
2. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας κ. Στέφανου Στεφάνου
3.  Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,  της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του ΔΠΘ κα Ευαγγελία Σιναπίδου
 Η επίδραση των Glomeromycota στην αποτροπή διάβρωσης και την συσσώρευση οργανικού άνθρακα στο έδαφος
2 Αδαμίδου Ευαγγελία 1. κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
3. κ. Στυλιανό Ταμπάκη, Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3 Αλεξακούδη Γεωργία 1. Επίκουρος Καθηγητή του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Αναστασία Πασχαλίδου
Ενέργεια, κλιματική αλλαγή και Εκπαίδευση
4 Αλεξίου Χρυσούλα 1. κ. Απόστολο Κυριαζόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Αριστοτέλη Παπαγεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.
3. κα Ελένη Αβραάμ, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικών Πόρων του Α.Π.Θ.
Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη χλωριδική και λειτουργική ποικιλότητα υπαλπικών ποολίβαδων
5 Βλαχάκη Δέσποινα Μαρία 1. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας (επιβλέπων)
2.  Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3.Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων και ισοζύγιο άνθρακα υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
6 Γκακίδου-Δημητριάδου Κυριακή 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Απόστολος Κανταρτζής (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Παντελεήμων Κοπελιάς
Ψηφιακές βάσεις δεδομένων τεχνικών έργων και η σύμβαση της τεχνολογίας Building Information Modeling (BIM) στη διαχείριση αυτών
7 Διαμαντόπουλος Ηλίας 1. την Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος, κα Βερόνικα Ανδρεά
2. τον Καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο
3. τον Καθηγητή του Τμήματος, κ. Ευάγγελο Μανωλά
8 Ζαχαρούδη Σταυρούλα 1. κα Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος
2. κα  Μαριάντζελα Φωτέλλη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                    3. κ. Γαβριήλ Σπύρογλου, Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Drivers of soil respiration in Mediterranean oak-dominated ecosystems  (Ρυθμιστικοί παράγοντες της εδαφικής αναπνοής σε Μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα δρυός).
9 Θεοφάνους Νικόλαος 1.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
κ. Γεώργιος Μαλλίνης (επιβλέπων)
2. Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
3.Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεχνητών δασικών φυτειών του Ν. Έβρου με τη χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
10 Καραγιάννη Αντωνία 1. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Κοράκης (επιβλέπων)
2.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
3. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος
Αειφορική διαχείριση γενετικής και χλωριδικής ποικιλότητας σε δάση δρυός της Πελοποννήσου και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής εξετάζονται τα παραμεσογειακά δρυοδάση (Quercus pubescens , Quercus frainetto, μεικτά) της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής του Λυκαίου όρους. Τα παραπάνω οικοσυστήματα θα διερευνηθούν ως προς τη γενετική ποικιλότητα των κυρίαρχων ειδών, σε επίπεδο μορφολογικών/ανατομικών χαρακτήρων και γενετικών δεικτών, και τη χλωριδική ποικιλότητα, με τη χρήση χλωριδικών καταλόγων και φυτοδεικτών. Καθώς τα συγκεκριμένα δρυοδάση βρίσκονται σε μια ευρύτερη περιοχή με υψηλό πολιτιστικό απόθεμα, βασικό στόχο αποτελεί ο συσχετισμός των δυνατοτητών αειφορικής διαχείρισης της βιοποικιλότητας τους και της αξιοποίησης των πολιτισμικών αγαθών της περιοχής.
11 Καραγιώρας Νικόλαος 1. κ. Βασίλειο Δρόσο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κα Δήμητρα Βαγιωνά, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3. κα Δήμητρα Αλεξίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
12 Καραχρήστος Χρήστος 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας  (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κυριαζόπουλος
Η δασοπονία άνθρακα στη διαχείριση των ελληνικών δασών
13 Κασαπίδης Ιορδάνης 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος
2.Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
3.  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Γεώργιος Ζαΐμης
Χαρτογράφηση μεταβολών-ανίχνευση αλλαγών κάλυψης γης παρόχθιων δασών σε διαφορετικές περιόδους με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους και γεωπληροφοριακών συστημάτων
14 Κατσιώπη Παρασκευή 1. κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Γεώργιο Νικολάου, Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών
3. κ. Στυλιανό Ταμπάκη, Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
15 Κιηγμάς Δημήτριος 1. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Ευάγγελος Μανωλάς (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
3. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
Φυσικό Περιβάλλον και Διεθνής Πολιτική: Η Περίπτωση του Ποταμού Έβρου
16 Κοπαλίδης Νικόλαος 1. κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, Εντεταλμένο Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
3. κ. Δημήτριο Καραμπατζάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
17 Κουκούλος Ιωάννης 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Κούγκολος
3.Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα Δήμητρα Βαγιωνά
Αξιοβίωτη αειφορική ανάπτυξη, διαχείριση και ανάδειξη ορεινού και ημιορεινού χώρου
18 Κωνσταντινίδου Άννα 1. κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»
3. κ. Γαρύφαλλο Αραμπατζή, Καθηγητή του Τμήματος
19 Κωστούδη Χρυσούλα 1. Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου  (επιβλέπων)
2. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Κοράκης
3. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ.  Ιωάννης Τσιριπίδης
Αναπαραγωγικό σύστημα και προσδιορισμός γονέων – απογόνων σε άγρια ξυλώδη φυτά με τη χρήση μοριακών δεικτών
20 Μαγειρίας Ιωάννης 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Απόστολος Κανταρτζής (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
3. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Αραμπατζής Γαρύφαλλος
Μελέτη εφαρμογών Γεωπληροφορικής στην εκπαίδευση Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
21 Μαυρουδή Μαρία-Νεκταρία 1. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (επιβλέπων)
2.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
3. Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  κ. Στυλιανός Ταμπάκης
Συμμετοχική διαδικασία πολιτικών διαχείρισης αστικού πρασίνου: Η περίπτωση περιοχών της Θεσσαλονίκης
22 Μιχαηλίδης Μιχαήλ 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Απόστολος Κανταρτζής (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δ.Π.Θ. κα Ελένη Ζαφειρίου
Evaluation of Infrastructure Investments and Sustainable Development: The case of Renewable Energy Resources
23 Μουζαΐδης Πασχάλης 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Μιχαήλ Τσατήρης (συνεπιβλέπων)
2. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Δαμαλάς (συνεπιβλέπων)
3. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
Το μέλλον της βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα
24 Μουχταρίδης Παναγιώτης 1.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Ορφανουδάκη(επιβλέπων)
2. Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου                          3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Εκτίμηση βιομάζας – λεπτών ριζών – σε αναδασώσεις τραχείας πεύκης (Pinus brutia) Παρόλο που οι λεπτές ρίζες των δέντρων αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της συνολικής βιομάζας των ατόμων αποτελούν το πιο δυναμικό μέρος του ριζικού συστήματος.Οι ρίζες των δασικών δέντρων ταξινομούνται ανάλογα με τα μορφολογικά τους γνωρίσματα (μορφή, μέγεθος, διάταξη στο έδαφος) και με τις λειτουργίες τις οποίες επιτελούν. Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε λεπτές <5 mm και σε αδρές >5 mm, ενώ ανάλογα με τη διάταξη τους στο χώρο, σε οριζόντιες ή επιπόλαιες και σε κατακόρυφες. Το ριζικό σύστημα εξυπηρετεί στη στήριξη του φυτού στο έδαφος και στην πρόσληψη του νερού. Έτσι, η πρόσληψη του νερού γίνεται από το στρώμα της ρίζας το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού προσλαμβάνεται από τα ριζικά τριχίδια και συμβιωτικά με την βοήθεια μικορριζιακών μυκητών.  Οι ρίζες των δέντρων και ο υπόροφος της βλάστησης εμπεριέχουν αξιοσημείωτα ποσοστά άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων και για αυτό το λόγο παίζουν σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα και στη λειτουργία των θρεπτικών στοιχείων στα δασικά οικοσυστήματα.
Η εκτίμηση της βιομάζας των πολύ λεπτών ριζών εξαρτάται από το βάθος του εδάφους όπου διενεργείται η δειγματοληψία και την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Η έρευνα έχει σκοπό να αναλύσει την κατανομή, την διαχρονική κατανομή  του ριζικού συστήματος σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης της κάθε θέσης έρευνας. Επίσης, θα αποκτηθεί επιστημονική γνώση στις λεπτές ρίζες της τραχείας πεύκης.  Επιπλέον, η εκτίμηση της βιομάζας των πολύ λεπτών ριζών αποτελεί θεμελιώδη βάση για την κατανόηση της δέσμευσης του άνθρακα και της βιογεωχημικής δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η γνώση που αφορά τις λεπτές ρίζες ξυλωδών φυτών είναι περιορισμένη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη Μεσογειακή περιοχή.  Η έρευνα θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις του περιαστικού δάσους Ξάνθης, όπου έχουν εφαρμοστεί τρεις διαφορετικοί χειρισμοί. Σε κάθε θέση θα τοποθετηθεί ένα κεντρικό σημείο από το οποίο σε ακτίνα 13 m θα γίνει δειγματοληψία πολύ λεπτών ριζών. Η λήψη τους θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεταλλικού κυλίνδρου (με διάμετρο 8 cm και μήκος 60 cm), σε βάθος εδάφους μέχρι 50 cm,ανάλογα με την επιφάνεια και τη θέση της δειγματοληψίας,  μηνιαίως κατά το πρώτο έτος και ανά τρεις μήνες κατά το δεύτερο έτος λήψης τους. Τα δείγματα στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε πλαστικές σακούλες και θα μεταφερθούν στο εργαστήριο, όπου και θα αποθηκευτούν στους -18οC μέχρι την ανάλυση τους. Εκεί θα πραγματοποιηθεί πλύση των δειγμάτων μηχανικά ή χειρωνακτικά και θα γίνει  διαλογή τους από περαιτέρω οργανικά υλικά (πχ. φύλλα, κλαδιά) με τη χρήση κόσκινων διαφόρων διαμέτρων. Στη συνέχεια θα διαχωριστούν οι ρίζες σε νεκρές και ζωντανές, θα ταξινομηθούν ανά κλάσεις διαμέτρου (d<2mm, 2<d<4 mm και d>4mm) και θα τοποθετηθούν σε τρυβλία. Τέλος, θα ξηραθούν και θα ζυγιστούν.
25 Μπουρμά Κυριακή 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου  (επιβλέπουσα)
2. Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου
3.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Ηλίας Μήλιος
Εκτίμηση της αξίας της βιοποικιλότητας των δασών της Ελλάδας με δείκτη Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment). Βιοποικιλότητα, κατά τη Συνθήκη της Βιολογικής Ποικιλότητας του 1992, είναι «η ποικιλότητα των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και των οικολογικών συμπλεγμάτων των οποίων αποτελούν μέρος. Περιλαμβάνει την ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ των ειδών και των οικοσυστημάτων». Η βιοποικιλότητα ενισχύει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, εμποδίζοντας την αποσταθεροποίησή τους έναντι χρονικών και χωρικών διαταραχών. Τα δάση είναι από τα πιο σημαντικά χερσαία οικοσυστήματα για τη διατήρηση αυτής της ποικιλότητας. Σκοπός της έρευνας είναι η κατάρτιση δείκτη Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment), για τα δάση της Ελλάδας. Η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες που να εκτιμούν την αξία της βιοποικιλότητας των δασών στην Ελλάδα, με δείκτες φυσικότητας (naturalness indicators). Θα καταρτιστεί δείκτης Διαβαθμισμένης Αποτίμησης της Βιοποικιλότητας (Graded Biodiversity Assessment, GBA index), για τα δάση της Ελλάδας, με βαθμολόγηση (scoring) των μεταβλητών που καθορίζουν τη φυσικότητα των δασών.
26 Μυρτσίδης Διαμαντής 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3. Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Βερόνικα Ανδρεά
Μακροοικονομική προσέγγιση της συμμετοχής της δασοπονίας στη δημιουργία ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας
27 Νικολάου Δημήτριος 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
3.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  κ. Βασίλειος Λιόρδος
Στρατηγικές επικοινωνίας για την ανάδειξη της αειφορικής κυνηγετικής δραστηριότητας και της διαχείρισης των φυσικών πόρων Στη σύγχρονη εποχή της οικολογίας, των πράσινων κινημάτων και της άμεσης πληροφορίας, οι Κυνηγητικές Οργανώσεις είτε δεν επικοινωνούν επαρκώς το έργο τους στους πολίτες, είτε οι ίδιοι οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, με τη χρήση ερωτηματολογίων, θα διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των πολιτών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με τη συμβολή της κυνηγητικής δραστηριότητας στην αειφορική ανάπτυξη. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την αξιολόγηση των υπαρχουσών στρατηγικών επικοινωνίας  και για την τροφοδότηση εργαλείων ανάλυσης και χάραξης νέων επικοινωνιακών στρατηγικών.
28 Νικούδης Νικόλαος 1. κ. Μιχαήλ Τσατήρη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
2. κα Ελένη Ζαφειρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.
3. κα Έλενα Ράπτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Ευφυή συστήματα και Εκπαίδευση
29 Νταούτης Χριστοδουλος 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Απόστολος Κανταρτζής (επιβλέπων)
2.  Καθηγητής του Τμήματος κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής
3. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δ.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Βαβάτσικος
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δασικού Οδικού Δικτύου και Μονοπατιών
30 Ξανθόπουλος Γεώργιος 1. κα Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος                                             2. κα  Μαριάντζελλα Φωτέλλη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                3. κ. Χριστόφορο Παππά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Carbon and water dynamics of a natural Aleppo pine ecosystem» (Δυναμική άνθρακα και νερού ενός φυσικού οικοσυστήματος Χαλεπίου Πεύκης). Η προκαλούμενη από τον άνθρωπο αύξηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι η κύρια αιτία των ακραίων κλιματικών φαινομένων, όπως οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύοντας περίπου 900 πετάγραμμα (Pg) άνθρακα ετησίως. Ωστόσο, αβέβαιη παραμένει η ανθεκτικότητα των φυσικών δασικών οικοσυστημάτων στις κλιματικές μεταβολές και την ακριβή εκτίμηση της ικανότητας αποθήκευσης άνθρακα. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να είναι πιο έντονη στην περιοχή της Μεσογείου, επηρεάζοντας τα τυπικά μεσογειακά πευκοδάση. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης για το υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο άνθρακα τέτοιων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Έτσι, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δυναμικής του άνθρακα και του νερού σε ένα φυσικό, παράκτιο, οικοσύστημα Χαλεπίου Πεύκης στη Χαλκιδική-Ελλάδα, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου LTER. Θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Eddy covariance, βασισμένη σε έναν από τους λίγους πύργους Eddy σε δάση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες μετρήσεις της εδαφικής αναπνοής μέσω ενός αναλυτή CO2 “κλειστής διαδρομής” (close-path CO2 analyzer), επιτρέποντας την εκτίμηση της καθαρής παραγωγής και της εξατμισοδιαπνοής του οικοσυστήματος. Θα προσδιοριστούν επίσης τα αποθέματα και οι ροές άνθρακα στις πέντε δεξαμενές του οικοσυστήματος (υπέργεια και υπόγεια βιομάζα, νεκρό ξύλο, φυλλάδα και έδαφος). Μέσα σε αυτό το οικοσύστημα Χαλεπίου Πεύκης, έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο δειγματοληπτικών επιφανειών, ενώ οι δειγματοληψίες και οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση για τουλάχιστον ένα έτος. Επιπλέον, θα προσδιοριστούν οι επιδράσεις των παραγόντων, όπως η πυκνότητα των συστάδων, η ηλικία και οι κλιματικές συνθήκες. Όλες οι καταγεγραμμένες παράμετροι θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα για την ανάπτυξη μοντέλων για την αναγωγή της δυναμικής του νερού και του άνθρακα του οικοσυστήματος σε μεγαλύτερη χωρική κλίμακα και για την πρόβλεψη των μελλοντικών αποκρίσεων των δασών Χαλεπίου Πεύκης σε σενάρια κλιματικής αλλαγής. Θα υπολογιστούν επίσης, τα ισοδύναμα CO2 που δεσμεύονται από το υπό μελέτη οικοσύστημα, προκειμένου να προσδιοριστεί η συμβολή του στο αποτύπωμα άνθρακα της περιοχής, η οποία έχει υψηλή αισθητική και τουριστική αξία.
31 Οτέμπερη Ηλιάννα 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Βασίλειος Δρόσος (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
κ. Βασίλειος Γιαννούλας
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Η δημιουργία ενός πρότυπου Δασικού Χάρτη, σύμφωνα με τις σύγχρονες οικονομοτεχνικές προδιαγραφές, κοινωνικές απαιτήσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις
32 Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 1. κ. Γαρύφαλλο Αραμπατζή Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Κωνσταντίνο Βοργιά, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
3. κ. Δημήτριο Τσιώτα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γ.Π.Α.
Διερεύνηση της συμβολής της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
33 Παναγόπουλος Παναγιώτης 1. Καθηγητής του Τμήματος  κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος (συνεπιβλέπων)
2.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Καρελάκης (συνεπιβλέπων)
3. Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου
Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την υιοθέτηση ΑΠΕ και αλλαγή των χρήσεων γης. Η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
34 Πετρέσης Γεώργιος 1.Επίκουρος Καθηγητή του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης (συνεπιβλέπων)
2.Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Δαμαλάς (συνεπιβλέπων)
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
της Σχολής Επιστημών Γεωπονία και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.
κα Ελένη Ζαφειρίου
Green Energy and Sustainable Development (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη)
35 Πετρίδης Κωνσταντίνος 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
2.  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Δαμαλάς
3. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
Το μέλλον των Ενεργειακών Καλλιεργειών
36 Πλάνος Αναστάσιος 1. κα Αναστασία Πασχαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
2. κ. Ζήση Βρύζα, Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.                          3. κ. Ιωάννη Δόκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
Ασφάλεια τροφίμων για το παρόν και μελλοντικά κλιματικά και αγροπεριβαλλοντικά σενάρια
37 Σαχανίδης Χαρίτωνας 1.Καθηγήτρια του Τμήματος
κα Καλλιόπη Ραδόγλου (επιβλέπων)
2.Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΛΓΟ Δήμητρα
κα Μαριάντζελλα Φωτέλλη
3.Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Νικόλαος Φύλλας
Ευεργετική επίδραση των δενδροφυτειών ψευδακακίας στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης Θέμα αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί η επίδραση των δενδροφυτειών ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia) στη μείωση τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της ηχορύπανσης που προκαλείται από τις εξορυκτικές και λοιπές δραστηριότητες του Λιγνιτκού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). Σε αυτήν την περιοχή, όπου αναπτύσσεται ολόκληρη η δραστηριότητα των Ορυχείων Πτολεμαΐδας και Φλώρινας μαζί με τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (Α.Η.Σ.), υπάρχουν εκτενείς αποκατεστημένες εκτάσεις όπου εγκαταστάθηκαν φυτείες με ψευδακακία.
Αναλυτικά οι στόχοι της έρευνας αυτής είναι οι εξής:
Η εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτεμένων περιοχών του ΛΚΔΜ στη δέσμευση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10.
‣Η μελέτη της σχέση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας (Leaf Area Index – LAI) με την  ποσότητα κατακρατούμενων σωματιδίων.
‣ Η εκτίμηση της συνεισφοράς των δενδροφυτεμένων περιοχών του ΛΚΔΜ στη μείωση του θορύβου (ηχητική ρύπανση) και ο καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ευεργετική αυτή επίδραση των δενδροφυτεύσεων.
‣ Προτάσεις για τη μορφή των δενδροφυτειών με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου.
Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθούν ωριαία δεδομένα (PM10, ταχύτητα κλπ) από τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΔΕΗ Α.Ε.. Θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση αυτών.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις θορύβου σε επιλεγμένα σημεία εντός και εκτός δενδροφυτεμένων περιοχών από κατάλληλο βαθμονομημένο όργανο. Θα ακολουθήσει επεξεργασία και στατιστική ανάλυση για να διαπιστωθεί η επίδραση των φυτειών στη μείωση του θορύβου.
Παράλληλα, θα υπολογιστεί η φυλλική επιφάνεια με έμμεσες μετρήσεις (φορητός αναλυτής φυλλικής επιφάνειας κόμης LAI-2000) και με άμεσες (συλλογή φύλλων).
Τέλος θα προκύψουν συμπεράσματα για τον αν οι δενδροφυτεύσεις και συγκεκριμένα αυτές της ψεδακακίας συμβάλουν και σε τι βαθμό στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
38 Σεραφείμ Δέσποινα 1. κ. Γαρύφαλλο Αραμπατζή, Καθηγητή του Τμήματος
2. κα Ελένη Ζαφειρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.
3. κ. Πανταζή Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Κοστολόγηση και βελτιστοποίηση τιμολόγησης αρδευτικού νερού
39 Σίσκου Ζωή 1. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Τσαντόπουλος
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κα Ελένη Ζαφειρίου
Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
40 Σισμανίδης Ιωάννης 1.τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Βασίλειο Δρόσο
2.την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, του Α.Π.Θ. κα Δήμητα Βαγιωνά
3.την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, του Α.Π.Θ. κα Δήμητρα Αλεξίου
Περιβαλλοντική παρακολούθηση,διατήρηση και ολοκληρωμένη αειφόρος ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής περιοχής με Πράσινη Υποδομή.
41 Σπυριδωνάκος Νικόλαος 1. κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Σπυρίδων Γαλατσίδα, Καθηγητή του Τμήματος
3. κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
Αξιολόγηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων στα μεγάλα έργα υποδομής
42 Στοϊκοπούλου Αναστασία 1. κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Φώτιο Μάρη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών          3. κ. Δημήτριο Μυρωνίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων σε έργα Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων – Υδρονομικά Έργα
43 Συμεωνίδης Άγγελος 1.Καθηγητής του Τμήματος
κ. Γαρύφαλλος Αραμπατζής (επιβλέπων)
2. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας
3.Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος
Οικονομική ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των δασικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Οι δασικοί πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και στην εξέλιξη του ανθρώπου και στη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού.
Η περιοχή έρευνας της διδακτορικής διατριβής είναι το Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.
Σκοπός της έρευνας είναι η Οικονομική ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των δασικών πόρων του Εθνικού Πάρκου. Θα αξιολογήσει τη συμβολή των δασικών πόρων στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση τους προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών.
Το μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε για της πραγματοποίηση της έρευνας είναι τα ερωτηματολόγια. Θα διερευνηθούν οι απόψεις των κατοίκων και των επισκεπτών για τη συμβολή που έχουν οι δασικοί πόροι στην ανάπτυξη της περιοχής.
Για την επεξεργασία και την ανάλυση των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι  στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δείξουν τη σπουδαιότητα των δασικών πόρων στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής.
44 Ταμπάκη Ζωή 1. κ. Ευάγγελο Μανωλά, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Ιωσήφ Μποτετζάγια, Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
3. κα Βερόνικα Ανδρεά,  Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος
45 Ταμπάκης Αντώνιος 1. κ. Σπυρίδων Γαλατσίδα, Καθηγητή του Τμήματος
2. κα Βερόνικα Ανδρεά, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος                        3. κ. Θωμά Καταγή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
Διαχείριση δασών αναψυχής και ψηφιακός μετασχηματισμός του δασικού τομέα: η περίπτωση των αισθητικών δασών της νήσου Σκιάθου
46 Τιουτιουντζή Θεοδώρα 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος  κα Βασιλική Δήμου (επιβλέπουσα)
2.  Καθηγητής του Τμήματος κ. Ηλίας Μήλιος
3.  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Επίδραση των παραμέτρων λειτουργίας του αλυσοπρίονου και των δασοπονικών ειδών Fagus sylvatica, Quercus petraea και Pinus brutia στη συγκέντρωση της εισπνεύσιμης σκόνης ξύλου που δημιουργείται κατά τις εργασίες συγκομιδής, ρίψης και διαμόρφωσης
47 Τριανταφυλλίδου Μαρία 1. κα Κυριακή Κιτικίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος
2. κ. Ηλία Μήλιο, Καθηγητή του Τμήματος
3. κα Βασιλική Δήμου, Καθηγήτρια του Τμήματος
Εκτίμηση του όγκου οξιάς και της δασικής πεύκης στην κεντρική Ροδόπη
48 Τσεκουροπούλου Βασιλική 1. κ. Γαρύφαλλο Αραμπατζή, Καθηγητή του Τμήματος
2. κ. Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3. κ. Μιλτιάδη Χαλικιά, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
49 Τσιλίκας Σίμος 1. κ. Απόστολο Κανταρτζή, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος
2. κα Αναστασία Πασχαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος
3. κ. Στέργιο Ταμπέκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα τεχνικά έργα
50 Τσιτρούλης Ιωάννης 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου (επιβλέπων)
2.  Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. κ. Φώτιος Μάρης
3. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Λουκάς
Stochastic flood hydrograph modelling framework for ungauged watersheds under climate and land use change scenarios
51 Τσοκαταρίδου Αναστασία 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
2.  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. κα Έλενα Ράπτου
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δ.Π.Θ. κα Ελένη Ζαφειρίου
Δημιουργία Μαθηματικών Μοντέλων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δυνατότητες εφαρμογής τους στην εκπαίδευση. Δεν επιθυμεί τη δημοσίευση
52 Φιλιάδης Δημήτριος 1. Καθηγητής του Τμήματος
κ. Σπυρίδων Γαλατσίδας (επιβλέπων)
2.  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Ταμπάκης
3.  Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.
κ. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου
Η αειφορική διαχείριση του δάσους και η βιοποικιλότητα των μορφών εδαφοκάλυψης Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια και Δείκτες Αειφορικής Διαχείρισης των Δασών καθορίζουν το πλαίσιο διαχείρισης των δασών στην Ευρώπη. Η διατήρηση, προστασία και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων είναι ένα από τα έξι κριτήρια αειφορικής διαχείρισης και συνοδεύεται από αντίστοιχους δείκτες που, μετά την  αναθεώρηση της Βιέννης (2003), περιλαμβάνουν το χωρικό μοτίβο της εδαφοκάλυψης και χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης των συσταδικών δομών στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά, η διατριβή στοχεύει στην ανάλυση χωρικών μοτίβων ποικιλότητας και διαφοροποίησης των συσταδικών δομών και στον προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων, τόσο χωρικών όσο και παραμέτρων της δομής των συστάδων, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση της χωρικής και δομικής βιοποικιλότητας στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.
53 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 1.  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
2.   Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Δημήτριο Καραμπατζάκη
3. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος κ. Απόστολος Κανταρτζής
Μέθοδος Δελφοί: Μια μέθοδος πρόβλεψης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και δυνατότητες εφαρμογής της στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία μελέτη σε βάθος της διαδικασίας της πρόβλεψης μέσα από μια συστηματική προσπάθεια πρόγνωσης μακροπρόθεσμων τάσεων της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέχρι το έτος 2030. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού επιδιώκεται να γίνει μέσω μιας διαδικασίας στοχαστικής διερεύνησης του μέλλοντος που αξιοποιεί μια από τις βασικότερες προσεγγίσεις των επιστημών του μέλλοντος, τη μέθοδο Δελφοί. Η βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι συνυφασμένη με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης και επικεντρώνεται στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου Δελφοί ως βασικού εργαλείου πρόβλεψης, αλλά και ως ενός μέσου που έχει ως στόχο την επίτευξη συναινετικών προγνώσεων.
54 Χατζηαθανασίου Στυλιανή 1. Καθηγητής του Τμήματος κ. Ηλίας Μήλιος (επιβλέπων)
2.  Καθηγήτρια του Τμήματος κα Καλλιόπη Ραδόγλου
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος κα Κυριακή Κιτικίδου
Χαρακτηριστικά και επιδράσεις των δέντρων που ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη και αναπτύσσονται σε δενδροστοιχίες σε πόλεις της βορειοανατολικής Ελλάδας
55 Χουλιάρα Ξανθή 1. Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος
κ. Μιχαήλ Τσατήρης  (επιβλέπων)
2.  Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),  κ. Ιωσήφ Φραγκούλης,
3.  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, Απόστολος Κανταρτζής
Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις και προτάσεις. Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ευρήματά τους έδειξαν ότι το ευρύ κοινό στο σύνολό του έχει μια θετική στάση για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά εν γένει δε έχει αρκετή πληροφόρηση. Επιπροσθέτως, έχει αποδειχτεί ότι η μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής μας και καθιστά την κατανόηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των μαθητών και μαθητριών για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα πράξη μείζονος σημασίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και μαθητριών της πρωτοβάθμιας (Στ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου) Ιονίων Νήσων, για τις ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας.