Βιβλιοθήκη


 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail  Τηλέφωνο
Ζελίδου Ελένη Διοικητικό Προσωπικό Προσωπικό e-mail: ezelidou@admin.duth.gr

E-mail βιβλιοθήκης: agricforestry@lib.duth.gr

(+30)-25520-41181
(εσ. 76181)

 

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας σε έναν χώρο 150 τ.μ. και καλύπτει τις ανάγκες των δύο Τμημάτων που εδρεύουν στην Ορεστιάδα. Ιδρύθηκε το 1999 και διαθέτει σήμερα περισσότερους από 8.500 τόμους που αφορούν γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα δύο Τμήματα. Εκτός από τη συλλογή βιβλίων που διαρκώς εμπλουτίζεται, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τίτλους περιοδικών, πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι φοιτητές και οι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να δανείζονται ορισμένο αριθμό βιβλίων για διάστημα ενός μηνός. Δικαίωμα πρόσβασης μπορούν να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων οι οποίοι συνεργάζονται με το Δ.Π.Θ.

Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Αναγνωστήριο
  • Βιβλιοστάσιο
  • Δανειστικό τμήμα
  • Τμήμα περιοδικών, εφημερίδων, χαρτών
  • Τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Τμήμα οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού

Νέος κανονισμός λειτουργίας  Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας