Γραμματεία


Χρίστος

Χρήστος Βαρσαμακίδης

Αν. Γραμματέας Τμήματος

cvarsama@admin.duth.gr
(+30)-25520-41173
(εσ. 76173)

Χρίστος

       Ιωάννα        Μπάτζιου

Διοικητικό Προσωπικό

impatzio@admin.duth.gr
(+30)-25520-41174
(εσ. 76174)

Χρίστος

Αντωνία Τηλιούδη

Διοικητικό Προσωπικό

atilioud@admin.duth.gr
(+30)-25520-41171
(εσ. 76171)

Χρίστος

Βασιλική Παπαδοπούλου

Διοικητικό Προσωπικό

  vaspapa@admin.duth.gr 
(+30)-25520-41175
(εσ. 76175)

Χρίστος

     Ευγενία      Οτέμπερη

 Συμβασιούχος

otemperi@affil.duth.gr
(+30)-25520-41172
(εσ. 76172)

Η Γραμματεία υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία του Τμήματος. Στα πλαίσια της αποστολής της, η Γραμματεία μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, την τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του Τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοίτησης (καταχώρησεις, ανακοινώσεις βαθμολογίας, κ.α.), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών στους φοιτητές. Μεριμνά επίσης για τις ορκωμοσίες, τις υποτροφίες και γενικά για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος. Εξυπηρετεί τους φοιτητές από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11:00 -13:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Γραμματεία του Tμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Συγκεκριμένα, έχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για κάθε νόμιμη χρήση

Πληροφορίες

  1. Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)-25520-41171, 2, 3, 4, 5
  2. Fax: (+30)-25520-41192
  3. Email: secr@fmenr.duth.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αθ. Πανταζίδου 193, ΤΚ 68200, Ορεστιάδα