Ιστορικό και αποστολή Τμήματος


Η επιστήμη της Δασολογίας ξεκίνησε από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων αναγκών σε ξύλο ως πρώτη ύλη και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την εκτεταμένη  καταστροφή των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν στη δημιουργία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στη Μεσευρώπη και αργότερα στην υπόλοιπη ήπειρο, όπως και στη χώρα μας. Έτσι, στην Ελλάδα η πρώτη Ανώτατη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1917 στην Αθήνα απ’ όπου και μεταφέρθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη, για να αποτελέσει μία από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 203/99, ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας του νέου τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης  και της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην  κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασολογία αποτελεί μία επιστήμη που βασίζεται στις αρχές των θετικών επιστημών, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χημεία. Όμως χρειάζεται και την υποστήριξη των θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί το δικό της οικοδόμημα από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους. Σε ορισμένους από αυτούς συνεργάζεται με επιστήμονες άλλων κλάδων, κυρίως μηχανικούς, χημικούς και βιολόγους.

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ευελπιστεί ότι με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του θα συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Δασολογικής Επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ειδικότερα, η παρουσία του Δ.Π.Θ. στον ακριτικό νομό Έβρου και στην πόλη της Ορεστιάδας του δίνει μία επιπρόσθετη σοβαρή αποστολή, που είναι να αποτελέσει τον πολιτιστικό φάρο της ευρύτερης περιοχής, με την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής και πνευματικής κίνησης.

Η αποστολή του Τμήματος είναι: α) να παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, β) να πραγματοποιεί σημαντικές, καινοτόμες έρευνες για την αειφορική διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, γ) να βελτιώσει τα χερσαία οικοσυστήματα και την άγρια ζωή, προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.