Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων


Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Βιομετρίας, της Δασικής Διαχειριστικής, της Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης, της Δασικής Πολιτικής, της Δασικής Οικονομικής, της Δασικής Πληροφορικής, της Δασικής Εκτιμητικής και Λογιστικής, του Δασικού Δικαίου και των Δασικών Εφαρμογών.

Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας – Βιοστατιστικής 

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής 

Εργαστήριο Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας 

Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής & Επιχειρηματικότητας 

Εργαστήριο Δασικής – Περιβαλλοντικής Πληροφορικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης. 

Εργαστήριο Δασικής Τηλεπισκόπησης και Γεωχωρικής Ανάλυσης