Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής & Επιχειρηματικότητας


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των βασικών αρχών της δασικής οικονομικής. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων. Τιμές δασικών προϊόντων. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στις δασικές εκμεταλλεύσεις. Σχεδιασμός και διαχείριση δασικών επιχειρήσεων.  Μικροοικονομική ανάλυση των δασικών εκμεταλλεύσεων και των δασικών επιχειρήσεων. Μακροοικονομική ανάλυση των δασικών εκμεταλλεύσεων και των δασικών επιχειρήσεων. Αγροτικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί. Αξιολόγηση επενδύσεων, Έργων και Προγραμμάτων.

Γενικές έννοιες και ιστορική εξέλιξη της δασικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Τύποι δασικών βιομηχανιών. Οικονομικά κριτήρια χωροταξίας δασικών βιομηχανιών. Σχεδιασμός και έλεγχος πρώτων υλών, παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού. Κοστολόγηση παραγωγής, ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων και μέτρα βελτίωσης και αριστοποίησης. Βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος των δασικών βιομηχανιών. Οικονομοτεχνικές μελέτες.

Η αγορά των δασικών προϊόντων και το περιβάλλον τους. Μελέτη και ανάλυση της αγοράς των πρωτογενών και μεταποιητικών δασικών προϊόντων. Βασικές αρχές marketing. Συμπεριφορά καταναλωτή. Τμηματοποίηση της αγοράς. Έρευνα αγοράς. Έρευνα marketing. Ελληνική και διεθνής αγορά δασικών προϊόντων. Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Πράσινο marketing. Marketing πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικές έννοιες, γέννηση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Ίδρυση και οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών. Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική διαχείριση και διαδοχή. Επιχειρηματικές συστάδες και δίκτυα, διασυνδέσεις μεταξύ φορέων, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Χρηματοδότηση, τιμολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand, names, trademarks), διαφήμιση. Πράσινη επιχειρηματικότητα. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων επιχειρηματικών περιπτώσεων (case studies).