Εργαστήριο Υλωρικής και Ρύπανσης Περιβάλλοντος


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της δασικής παθολογίας, της δασικής εντομολογίας, των δασικών πυρκαγιών και της εν γένει προστασίας του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την επίδραση της ρύπανσης στο περιβάλλον γενικότερα. Ειδικότερα, προωθείται η μελέτη των βλαβών που προκαλούνται στα δέντρα και τους θάμνους, στα δάση και το αστικό περιβάλλον από βιοτικούς (έντομα, μύκητες, βακτήρια κ.τ.λ.) και αβιοτικούς (κλιματικές συνθήκες, πυρκαγιές, ακατάλληλο έδαφος, ρύπανση κ.τ.λ.) παράγοντες και τον άνθρωπο. Προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων κάθε ηλικίας, με σκοπό την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από τις δασικές πυρκαγιές, τους βανδαλισμούς, τις αυθαίρετες καταπατήσεις κ.τ.λ. Εξετάζονται παράλληλα οι επιδράσεις της ρύπανσης στα δασικά οικοσυστήματα. Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί επίσης η χημική και βιολογική καταπολέμηση των σημαντικότερων βιοτικών παραγόντων που προκαλούν βλάβες στα δένδρα και τους θάμνους, τόσο στα δάση όσο και στις πόλεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα πρόληψης των ζημιών αυτών.