Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της συγκομιδής δασικών προϊόντων, των δασικών εργασιών και της δομής και των ιδιοτήτων του ξύλου.