Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου & Βιοενέργειας


Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της χημείας, των χημικών προϊόντων του ξύλου, της τεχνολογίας του ξύλου, των προϊόντων του, της λειτουργίας των δασικών βιομηχανιών, της δασικής ενέργειας.