Φωτογραφίες Τμήματος


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Αίθουσα Βιβλιοθήκης

 

Αίθουσα Εργαστηρίου Στερεοσκοπίων

 

Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

 

Σχεδιαστήριο

 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Φοιτητική Λέσχη και Φοιτητική Εστία στην Ορεστιάδα

 

Κτίριο Αμφιθεάτρου

 

Κτίριο Εργαστηρίων

 

Κεντρικό Κτίριο: Γραμματείες – Γραφεία μελών ΔΕΠ – Αίθουσες Διδασκαλίας

 

Αίθουσα Διαλέξεων – Αμφιθέατρο Κ. Σίδερη

 

ΟΡΚΟΜΩΣΙΕΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ