Υπηρεσίες προς φοιτητές


Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των σπουδών τους, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα κ.α. γίνεται μέσω της “Ηλεκτρονικής Γραμματείας” του Δ.Π.Θ., η οποία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον προηγηθεί σύνδεση στο VPN (Virtual Private Network) του Δ.Π.Θ. με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιείται στο πανεπιστημιακό e-mail (ακόμα κι αν βρίσκεστε σε υπολογιστή εντός του πανεπιστημίου). Για οδηγίες σύνδεσης στο VPN στη βάση του Helpdesk πατήστε ΕΔΩ.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του φοιτητή όπου αυτό είναι απαραίτητο (συναλλαγές με τη γραμματεία, μειωμένο εισιτήριο κ.α.). Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται μέσω του σχετικού ιστοτόπου.

 

 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος υποβοηθείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης –  eClass – μέσω της οποίας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα, ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών που αφορούν το μάθημα, διεξαγωγή test – προόδων κ.ά. Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του Τμήματός μας, πιέστε εδώ.

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Παράλληλα με τη δια ζώσης διδασκαλία και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπου η επικοινωνία διδάσκοντα- φοιτητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτόν προσομοιώνεται η διδασκαλία στην αίθουσα, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.

 

Προμήθεια Βιβλίων-Συγγραμμάτων

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συγγράμματος – βιβλίου που θα χρησιμοποιήσει ο φοιτητής. Η επιλογή και παραγγελία των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας “Εύδοξος”. Όλα τα συγγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης “Κάλλιπος”.

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η επικοινωνία των φοιτητών με τις υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και αντίστροφα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας “WebMail“.

 

 

Ψηφιακός Αποθηκευτικός Χώρος

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά αρχεία, καθώς και ο διαμοιρασμός αυτών με τρίτους, μέσω της υπηρεσίας “Πίθος“.

 

 

 

Δωρεάν Λογισμικό

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικό της εταιρείας Microsoft, μέσω της υπηρεσίας Office365.

 

 

Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας απευθύνεται σε φοιτητές με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Εξυπηρετεί τους φοιτητές και των τεσσάρων πόλεων όπου εδρεύει το Δ.Π.Θ. (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα). Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών έχουν όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί).