10-04-2024 Οριστικός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης (Αύγουστος 2024)


2023-2024_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ