10-07-2024 Προκήρυξη πρόσληψης εντεταλμένων διδασκόντων/ουσων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων του Δ.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025


Προκήρυξη θέσης

Υπόδειγμα αίτηση