13-06-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Απογραφή και Παρακ. Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατ. Περιοχών» για το ακαδ. έτος 2024-2025

Αίτηση-Υποψηφιότητας-Π.Μ.Σ.-Α.Π.Δ.Δ.Ε.Π.Π.-2024-2025