19-03-2024 Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ για το 2024-2025


Προκήρυξη Erasmus+ 2024-2025_fmenr

Κριτήρια επιλογής_fmenr

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες Call 2023

Διμερείς-Συμφωνίες2024_2025

Αίτηση υποψηφιότητας _ fmenr