24-04-2024 Προκήρυξη Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας


Προκήρυξη-Προκήρυξη εκλογών-για-την-ανάδειξη-εκπροσώπων-μέλών-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-και-ΕΤΕΠ- της Κοσμητείας ΣΕΓΔ.pdf