27-06-2024 Ώρες Αναχώρησης Λεωφορείου ανά πόλη για την πρακτική άσκηση των φοιτητών 3ου και 4ου έτους


ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3ου ΚΑΙ 4ου ΕΤΟΥΣ