30-5-2024 Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής Ευρωεκλογών


20240523_Απ.Συγκλ._15_Αναστολή εκπαιδ. έργου λόγω Ευρωεκλογών2024.pdf